Adventskalender i Solf centrum

I år ordnar Stundars, Cirkas, Solf församling, Solf lågstadieskolan, biblioteket och Röda Korset- Solfavdelningen en gemensam adventskalender.
På respektive deltagares område, främst vid byggnader, finns 24 ”kalenderluckor” utplacerade. På Stundars museiområde finns 10 luckor, vid församlingen och kyrkan 10, vid skolan 3 samt vid biblioteket 1 lucka. Cirkas och Röda korsets luckor finns på Stundars området.
De s.k luckorna öppnas en per dag under tiden 1.12-24.12.2020. De flesta luckor finns i fönster där ett ljus tänds på den aktuella dagen. Luckorna är placerade så att man kan se dem utifrån och därför titta på dem utan att behöva gå in någonstans.
En karta har gjorts över Solf centrum där de områden som luckorna finns utplacerade på är utmärkta. Avsikten är att besökare ska söka dagens lucka och därför finns inte själva luckornas exakta placering utmärkt på kartan.

Adventskalenderns karta hittar du här

 

Relaterade artiklar